Choď na obsah Choď na menu
 


Zjavenia Panny Márie a svätcov, 27.1. 2012 v Bratislave

27. 1. 2012

Zjavenia Panny Márie a svätcov, 27.1. 2012 v Bratislave

Drahé deti,
verte, že i ja, Sv. Barbora, milujem vôňu tohto kostolíka a vás všetkých. Zodvihnite svoje srdcia v pokornej modlitbe ku mne i Bohu a ja vás požehnám pokojom a láskou sladkou ako med. Dajte pozor na škriepky a vyhnite sa im. Toto je moja i Pánova vôľa i rada pre sväté deti Božie katolícke, aby pretrvávali v chráme, kde je pokoj a Eucharistia. Ponáram vás do svetla svojho múdreho poradenia i lásky Pánovej i mojej.
(Sv. Barbora Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
láska pretrváva i v tomto chráme a preto som tu a žehnám vás a milujem, keď sem chodievate na modlitby a milujem tento dom Boží s krásnym slovom a výzdobou. Dožičte si návštevu chrámu i počas dňa a modlite sa v ňom, keď je otvorený. I ja som tak robieval i moji učeníci. Ponáram vás do svetla tohto posolstva a jeho lásky i rady Božej.
(Ježiš Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
viera a láska sú moje a sú v tomto dome Božom pre vás v podobe sviatostí i posolstva. Dobre pamätajte, že ja som Matka a preto ma uctievajte ako svoju matku. Dobre verte, že matka miluje a kŕmi svoje deti všetkým čím môže a čo je dobré a stále ich kŕmi a kŕmi, mliekom, medom i slovom Božím i mariánskymi posolstvami. Buďte všetci také matky. I ja som matka i vy a preto kŕmte svoje deti pokrmami dobrými, výživnými a teplými, plnými všetkého pre rast. Takto chápte aj cirkev.
(Mária Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
lákanie tohto chrámu je o láske Kristovej a jeho kráse, nádhere jeho príbytku i Slova čistého ako kryštálový prameň rútiaci sa z neba, preto zachovajte vernosť návšteve tohto chrámu jezuitského a milujte ho vrúcne, podporujúc ho. Verte, že ho milujem a preto sem chodievam. Radím vám, aby ste zotrvali vierou v každom dobrom činení a skutky prinášali Bohu denne na oltár.
(Mária Eve, 27.1.2012, Jezuiti, BA)

Drahé deti,
sladká Mária ničí naše srdcia i oči otvára za láskou Kristovou, aby ste za ním prahli a videli ma v tomto dni i v tomto kríži a nielen Pána, ale i mňa milovali vrúcnejšie a preto ma prijmite za vašu Matku a slúžte omše z lásky k môjmu Synovi a Slovu. Ponáram vás do svetla môjho proroctva a posolstva lásky.
(Mária Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
láska ktorou vás milujem i Panna Mária ju má, je horlivá k Slovu a k Eucharistii a to prijímajte a rešpektujte. Preto nevynechávajte Eucharistiu bez Pána a len tak, ale milujte ma cez ňu. Verte, že to je pravá cesta a to som ja, Ježiš. Ponáram vás do svetla tohto príkazu a posolstva môjho i do lásky Božskej prítomnosti môjho veličenstva. Zotrite si každú slzu a milujte ma ako najviac môžete.
(Ježiš Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti moje kniežacie,
verte, že i ja, Sv. Gabriel archanjel som tu a poslaný som pre vás s posolstvom o láske ku Kristu, ktorá je taká milá, že nemá miesta tam, kde sa škriepka neústupne rozťahuje na úkor Márie, Boha i Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. Verte, že i ja som tu a to je svedectvo pravosti a sily zjavení Evy a jej lásky a svätosti podobnej svätosti Panny Márie i Pána. Verte!
Verte! Verte!
(Gabriel Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša a Otca nebeského nášho, ktorý je ten istý a jeden. Verte, že i dnes Pán koná ako živý Boh a vidí, čo treba cirkvi a preto ma posiela s posolstvami skrze Evu. Verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša! Zotrite každú zlobu z tabule svojho srdca a milujte viac mňa i Pána i Máriu. Dobre pamätajte, že niet Boha okrem Pána Ježiša a že Boh je veľký a že je to moja radosť a slasť ho obdivovať a spoznávať. Toto je posolstvo Sv. Bernarda z Clairvaux.
(Sv. Bernard Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
sladká milosť je v spasení a v Eucharistii na sv. omši, preto prijímajte vieru a s ňou i pôsobenie kňazov v tomto chráme. Zotrite si každé previnenie, svojou horlivosťou strážte svoju čistotu a svätosť a preto sa milujte navzájom a žehnajte sa! Toto som ja, Sv. Terézia z Lisieux bola v Františkánskom kostole v Bratislave a zjavila som sa ako chodím v nebi v čiernom rehoľnom rúchu s bielym. Verte, že vás milujem a budem milovať. Preto prijmite túto ružu v podobe bratstva s Evou a posolstva.
(Sv. Terézia Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)