Choď na obsah Choď na menu
 


Marec

18. 3. 2012

Marec 2012

Drahé deti,
láska prevyšuje všetko poznanie čo chcete mať a preto sa snažte o rôznu lásku Božiu. Milujte kvety a slnko i moje posolstvá a majte radosť z príchodu jari i Pána Ježiša Krista a jeho života v prírode. Hrajte čestne a milujte ma z celého srdca. Verte, že Pán miluje vás i vaše deti. Ponáram vás do svetla svojho jarného posolstva, zrodu života sa nebojte. Toto je pre Pána len jedno posolstvo, ale on ich pripravil viac aj so svätými. Verte, že dnes je deň Pánov pre zjavenia.
(Mária Eve, 2.3.2012, Kalvária, Modra)

Drahé deti,
i ja, Ježiš, som tu ako som sľúbil v Písme, že budem sa prechádzať medzi ľudom a budem ich Otcom. Nebojte sa, verte, že zvieratá majú svoje srdcia preplnené chválou a vidia kto je Pán i cez jar a jej prebúdzanie. Verte, že Pán som ja a Suverénny Boh, ktorý sa nebojí ničoho, čo príde a miluje svoje stvorenstvo. Rozdelím svoje mesto na môj ľud a na zlých, ale najprv verte v moje nebeské mesto, nový Jeruzalém.
(Ježiš Eve, 2.3.2012, Kalvária, Modra)

Drahé deti,
verte, že i ja, Sv. Ján Krstiteľ, som tu a milujem vás i vaše životy. Verte, že Pán prihotovil v sláve viac ako si viete predstaviť a stojí za to žiť pre Pána, Krista a Boha celého stvorenstva. I ja som veril a som bol hladný i smädný, ale moje jedlo bolo jeho Slovo a to bolo hlavné. Preto zošlite sem svoje srdcia k oslave Boha a chváľte ho. Verte, že vás milujem. Verte, že milujem krsty a krstenie na pokánie i v mená Otca i Syna i Sv. Ducha a Pána Ježiša Krista. Zoberte preto vodu a krstite smelo ľudí a verte, že veria, lebo inak by sa nedali pokrstiť. Moje slová si vážte a premýšľajte o mne. I ja som bol kľúčovou postavou Písma. Verte, že vás veľmi milujem (hlavne Evu.) Toto je posolstvo od Sv. Jána Krstiteľa na Kalvárii v Modre 2.3.2012 v zelenom rúchu a pri dobrom počasí i viere. Dobre verte v Písma! Verte! A verte, že je môj otec nerád, že by neveril v posolstvo ešte raz ako onemel, pred mojím narodením. Hnevajte sa, ale naozaj je tu Sv. Ján Krstiteľ a miluje vás všetkých. Ľúbte sa navzájom, čistým srdcom vzývajte Pána a riešte spory čo najmenej vyzývavo. I ja milujem pokoj a žehnám vás láskou Kristovou, ktorá pôsobí v pokoji a pokoj.
(Sv. Ján Krstiteľ Eve, 2.3.2012, Kalvária, Modra)

Drahé deti,
lákanie leta a jari je v Modre a to som rada, že viete o mne a o Pánovi, že milujeme život a jeho pôsobenie na cirkev. Veľmi milujte a dajte mi viac slávy a cti. Som rada, že Pán vyriešil svedectvo o svojom posolstve a že nie je v Pánovi tmy. Preto zohrejte svoje srdcia u mňa i Pána a vyveďte von ma slnko svoje telá i deti. Verte, že Slnko je Pán a jar je jeho posolstvo i moje vrelé objatie. Dobre milujte svoje životy v pokoji a vyhnite sa každému škriepnemu človeku. Ponáram vás do svetla svojho posolstva a ďakujem, že ste tu a milujete moje dielo. Verte, že ja som dnes tu, lebo je to vôľa Pánova, preto skloňte srdce pre mňa a jeho ukrižovanie na tomto mieste častejšie a príďte sem znova a verte, že tento deň je veľký, lebo príde aj Pán a Ján Krstiteľ s posolstvami.
(Mária Eve, 5.3.2012, Kalvária, Modra)

Drahé deti,
láska Pánova je tu a je tu i Ján Krstiteľ a vietor som ja, Ježiš i oheň i voda a som rád, že ste ma milovali a slúžili omše a neznehodnotili moje slovo a verte, že ho strážim ako svoj čistý poklad. Nebeský dar nechajte pôsobiť v svojom vnútri a verte, že Pán rozdelil svetlo od tmy a to on tak chcel, aby svetlo neprebývalo s tmou. Ponáram vás do svetla svojho posolstva a verte, že dnes som tu bol a chcel som vás upozorniť na toto volanie ku mne.
(Ježiš Eve, 5.3.2012, Kalvária, Modra)

ďalej www.pannamaria.weebly.com