Choď na obsah Choď na menu
 


December

7. 12. 2011

Drahé deti,
láska je láska a viera je v láske a v Pánu Ježišu Kristu cez Fatimskú sobotu i v iné dni prítomná v tomto chráme skrze Pána a vieru v jeho lásku ukrižovanú! Ámen! Verte, že i dnes pijete a jete Eucharistiu na oslavu Božiu. Verte! Verte! Verte v meno Pánovo i v meno Jeho Matky. Dajte jej viac slávy a cti a verte, že dnes je tu a miluje vás. Dobre pamätajte na vieru a lásku cirkvi i Pána a tá nech vás vedie ďalej! I ja som bola tu a videla vás!
(Mária Eve, 3.12.2011, KŠKM, Fatimská sobota)

Drahé deti,
verte, že Pán miluje vaše srdcia i slová ak sú milé v láske! Verte, že tresty sú tu v tomto živote a modlite sa za múdrosť, aby vás nesprevádzali ďalej. Verte, že múdre rozhodnite nehrešiť. I ja som nehrešil. Verte, že vám dám moc skrze bohoslužby a pútnické miesta vyhnúť sa pokušeniu. Verte! Verte! Verte a modlite sa za vieru katolícku i inú.
(Ježiš Eve, 3.12.2011, KŠKM, Fatimská sobota)

Predrahé deti moje,
verte, že Pán priniesol na zem i vieru i lásku. Verte, že Pán hodnotil vaše srdcia a vedie všetko dobrým smerom. Pán sa postará o všetko a vy neviete ako. Verte! Verte! Verte a milujte ho vrúcnejšie i jeho matku, Pannu Máriu, Bohorodičku a Matku vás všetkých svojou bohoslužbou a prítomnosťou v chráme Božom v Eucharistii, kedy len môžete s čistým srdcom nebojac sa diabla. I ja som veriaci a milujem Modru i vás všetkých čo Pána vzývate z čistého srdca a máte lásku k Panne Márii. Verte! Verte! Verte a namočte sa do jej lásky i jeho lásky!
(Gabriel Eve, 3.12.2011, KŠKM, Fatimská sobota)

Drahé deti,
verte, že je tu i Panna Mária i ja, Sv. Bernard a viem, že ma milujete vrúcne i nie. Preto čiňte pokánie a verte, že tety nie sú vždy v poriadku a bojujte o vieru cirkvi. I ja som bojoval. Verte, že Pán čoskoro zariadi všetko tak, aby sa darilo len jemu a nie diablovi. Verte! Verte! Verte!
(Sv. Bernard Eve, 3.12.2011, KŠKM, Fatimská sobota)

Drahé deti,
láska k viere a Pánovi nech prebýva v tomto chráme Božom so všetkou úctou a nehou aká patrí Bohu i Panne Márii. Zohrejte si svoje ruky a modlite sa so mnou v tomto chráme a požehnám Modru. Verte, že Pán má dostatok ducha pre ubolené duše túžiace po spravodlivosti a zjaveniach.
(Mária Eve, 7.12. 2011, KSPMM)

Drahé deti,
lámte moci ako i ja Ježiš a verte, že som tu bol a milujem vás vrúcne s Pannou Máriou, i moja Matka vás vrúcne očakáva a miluje. Túľte a k nej, drahé deti a verte, že je Pán radostný a vie o vašom vnútre a vylieči vás! Pán vám rozumie, ale nechce, aby ste sa neodvrátili od zla a hriechov. Verte, že som tu bol šťastný a spomínal som na vás všetkých s radosťou a nádejou. Verte mi! Verte mi! Verte mi!
(Ježiš Eve, 7.12.2011, KSPMM)

Drahé deti,
láska je láska a vy ste tu v Pánovi a to vo mne samom a mojom Duchu zhromaždení k Eucharistii a vo viere slávnostne prijímate Slovo Božie a očistenie od hriechov mojou krvou a vierou. I ja som tu bol a videl vás, Ježiš.
(Ježiš Eve, 10.12.2011, KŠKM)

Drahé deti,
i sláva i Pán je tu i ja, Panna Mária modranská, všeobecne známa a slávna Matka Božia. Verte, že milujem vás všetkých i Pána Ježiša a omše, Slovo i Eucharistiu, ku ktorej vás všetkých vediem. Ponáram vás do lásky srdca Ježišovho i môjho svätého srdca modranskej Panny Márie.
(Mária Eve, 10.12.2011, KŠKM)

Obrázok

Drahé deti,
lietam sem pre vaše srdcia a pre lásku Pánovu. Verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša, Boha Izraelovho a môjho. Verte, že je Pán s nami i cez Vianoce a iné dni pokoja tak, že ho poznávame cez Písmo i vieru našich predkov, katolícku, pravoslávnu i inú. Preto radujte sa zo sviatkov Vianoc i teraz a ďakujte Bohu za spasenie a jeho príchod na Zem. V Betleheme v podobe bábätka sa narodil Kristus a videl Boh, že je to dobré, sláviť toto každý rok. I ja som tu bola a milujem vás.
(Mária Eve, 26.12.2011)

 

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok